Doradztwo

Doradztwo

DORADZTWO PRAWNE -  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Proponujemy również ofertę doradztwa prawnego w zakresie zamówień publicznych dla zamawiających i wykonawców.

Doradztwo prawne  dla zamawiających:

  • opracowanie specyfikacji warunków zamówienia wraz z formularzami ofertowymi i projektem umowy
  • opinie prawne
  • odpowiedzi na zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
  • reprezentacja w postępowaniu odwoławczym
  • doradztwo w siedzibie zamawiającego lub online (np. analiza złożonych ofert, audyt postępowań o udzielenie zamówienia publicznego)

Doradztwo prawne dla wykonawców:

  • opinie prawne
  • zapytania do specyfikacji warunków zamówienia
  • odwołania
  • doradztwo prawne w siedzibie wykonawcy lub online (m.in. pomoc w przygotowaniu oferty).

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji