Referencje

Referencje

Referencje wystawione dla ACC Training & Consulting Group przez:

 

Wybrane Instytucje i przedsiębiorstwa, które nam zaufały:

Administracja rządowa

 •     Ministerstwo Cyfryzacji
 •     Ministerstwo Edukacji Narodowej
 •     Ministerstwo Energii
 •     Ministerstwo Finansów
 •     Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 •     Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
 •     Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 •     Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 •     Ministerstwo Obrony Narodowej
 •     Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 •     Ministerstwo Rolinictwa i Rozwoju Wsi
 •     Ministerstwo Rozwoju
 •     Ministerstwo Skarbu Państwa
 •     Ministerstwo Sportu i Turystyki
 •     Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 •     Ministersto Spraw Zagranicznych
 •     Ministerstwo Sprawiedliwości
 •     Ministerstwo Środowiska
 •     Ministerstwo Zdrowia
 •     Muzeum Historyczne m. st. Warszawy
 •     Muzeum Narodowe w Krakowie
 •     Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie
 •     Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie
 •     Agencja Rezerw Materiałowych w Warszawie
 •     Akademia Górniczo- Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 •     Akademia Muzyczna im. F. Chopina w Warszawie
 •     Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 •     Archiwum Akt Nowych w Warszawie
 •     Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
 •     Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego
 •     Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie
 •     Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie
 •     Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
 •     Główny Urząd Miar w Warszawie
 •     IMGW w Poznniu
 •     Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie
 •     Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 •     Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach
 •     Izba Celna w Warszawie
 •     Izba Skarbowa w Warszawie
 •     Jednostka Wojskowa Nr 4885 w Warszawie
 •     Kancelaria Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 •     Kancelaria Sejmu w Warszawie
 •     Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach
 •     KRUS w Grudziądzu
 •     KRUS Oddział w Kielcach
 •     KRUS Oddział we Wrocławiu
 •     KRUS w Warszawie
 •     KRUS we Włocławku
 •     Kuratorium Oświaty w Gdańsku
 •     Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie
 •     Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie
 •     Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 •     Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
 •     Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
 •     Narodowy Fundusz Zdrowia w Warszawie
 •     Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie
 •     Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
 •     Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 •     Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
 •     Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
 •     Polski Komitet Normalizacyjny w Warszawie
 •     Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
 •     Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
 •     Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM w Katowicach
 •     Sąd Najwyższy w Warszawie
 •     Sąd Okręgowy w Katowicach
 •     Sąd Okręgowy we Wrocławiu
 •     Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 •     Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
 •     Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 •     Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie
 •     Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie
 •     Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
 •     Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
 •     Urząd Statystyczny w Katowicach
 •     Urząd Statystyczny w Poznaniu
 •     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
 •     Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu
 •     Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
 •     Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie
 •     Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie
 •     Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
 •     Wojskowe TBS KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie
 •     Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 Spółka Akcyjna w Warszawie
 •     Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie
 •     Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
   

Administracja samorządowa:

 •     Gmina Pruszcz Gdański
 •     Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
 •     Miasto Stołeczne Warszawa
 •     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Ostrołęce
 •     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
 •     Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych w Będzinie
 •     Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie
 •     Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Wałbrzychu
 •     Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
 •     Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus, m. st. Warszawy
 •     Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
 •     Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
 •     PGM Żyrardów
 •     Politechnika Gdańska
 •     Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Śląskiej
 •     Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej
 •     Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie
 •     Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie
 •     Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
 •     Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
 •     Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie
 •     POZSERWIS Gospodarstwo Pomocnicze Urzędu Miasta Poznania
 •     Starostwo Powiatowe w Białymstoku
 •     Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
 •     Starostwo Powiatowe w Kartuzach
 •     Straż Miejska Miasta St. Warszawy
 •     Urząd Gminy Brwinów
 •     Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy
 •     Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
 •     Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
 •     Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
 •     Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
 •     Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
 •     Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 •     Urząd Miasta Garwolin
 •     Urząd Miasta Legionowo
 •     Urząd Miasta Otwock
 •     Urząd Miasta Bochnia
 •     Urząd Miasta Lędziny
 •     Urząd Miasta Żagań
 •     Urząd Miejski Śrem
 •     Urząd Miejski Gliwice
 •     Urząd Miejski Puszczykowo
 •     Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu
 •     Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie
 •     ZGN Warszawa Śródmieście
 •     ZGN Warszawa Wola
   

Przedsiębiorstwa:

 •     ABT Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji w Częstochowie
 •     Allmed Polska Sp. z o. o.
 •     ARS Sp. z o.o. Agencja Rewitalizacji Starówki w Płocku
 •     Aplauz Sp. z o.o. w Łomiankach
 •     Atende Medica Sp. z o. o.
 •     Benefit Systems w Warszawie
 •     Camco Sp. z o.o.
 •     Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie
 •     DiaHem - Pol Sp. z o.o. w Krakowie
 •     DSM Nutritional Products Sp. z o.o. w Mszczonowie
 •     Energopol - Szczecin S.A.
 •     Elcam Sp. z o. o.
 •     Elektrociepłownia Kraków SA
 •     EVER GRUPA Sp. z o.o.
 •     Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu
 •     Gromada Securitas Sp. z o.o.
 •     GTS Energis Sp. z o.o.
 •     Grupa MAC S.A.
 •     Info-Ekspert Sp. z o.o.
 •     Iveco Poland Sp. z o.o.
 •     Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
 •     Kancelaria Adwokacka K. Załuski w Warszawie
 •     Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło
 •     Kancelaria Doradcza M. Iskra
 •     Koleje Mazowieckie- KM Sp. z o.o. w Warszawie
 •     Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
 •     Millroy s.j.
 •     Oce Poland w Warszawie
 •     Orgmasz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle
 •     Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska P.P. w Katowicach
 •     P.P.H.U. „Horus- Energia" Sp. z o.o., Sulejówek
 •     P.P.U.H. AKCES BRUNON KIELOCH  w Czechowicach- Dziedzicach
 •     PC Print Sp.j.
 •     Petrofina S.A.
 •     PKP S.A.
 •     Polkomtel S.A.
 •     Polski Związek Kajakowy w Warszawie
 •     Polski Związek Kick- Boxingu w Warszawie
 •     Polskie Sieci Elektroenergetyczne Południe w Katowicach
 •     Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie
 •     Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze w Warszawie
 •     Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. w Czartkach
 •     Publiczne Działdowskie Centrum kształcenia Ustawicznego DAR w Działdowie
 •     PWiK w Dąbrowie Górniczej
 •     SERWIMED Arkadiusz Tułecki w Krakowie
 •     SHARP Electronics (Europe) GMBH Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 •     Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SPEC
 •     Valdi Sp. z o. o.
 •     Warbud SA
 •     Witko Sp. z o.o. w Łodzi

Jesteś zainteresowany szkoleniem ? Masz pytanie ?

Skontaktuj się z nami.

Przejdź do kontaktu
Strona używa plików cookie Akceptuję Nie pokazuj wiadomości    więcej informacji